O FIRME

Drevo a Služby Vám ponúka:

  • výroba štiepaného dreva
  • dovoz štiepaného dreva
  • štiepanie dreva na zákazku
  • kosenie trávnatých plôch
  • mulčovanie
  • zimná údržba miestnych komunikácii

Drevo ako palivo vo všetkých svojich formách, je prírodný zdroj energie. Pri jeho správnom spaľovaní a pri správnej vlhkosti horí drevo takmer bez dymu, ľahko sa zapaľuje a tvorí málo popola. Následne drevný popol sa výborne hodí ako prírodné hnojivo. Najdlhšie oheň udržiava tvrdé drevo, najľahšiu zápalnosť má mäkké drevo, z ktorého sa vyrábajú aj podpaľovacie triesky . Využívanie alternatívnych zdrojov energie je jednou z možností, ktoré smerujú k budúcemu uspokojeniu našej potreby energie v čo najlepšom súlade s prírodou. Veľmi významným zdrojom popri slnečnej energii, energii vetra, vody a geotermálnej energii je biomasa. Palivové drevo, ako obnoviteľný energetický zdroj sa v prírode neustále obnovuje, čiže v priebehu dlhého obdobia im nehrozí úplné vyčerpanie. To je hlavnou výhodou oproti klasickým fosílnym palivám.