Prehľad palív – vlastnosti a porovnanie

PALIVO – DREVO

Zohľadnenie zvyškovej vlhkosti

Drevo je klasickým palivom pre každé vykurovacie zariadenie. Rýchlo ho zohreje, plynule horí a stará sa o romantickú hru plameňov. Preto je drevo optimálnym palivom, keď má byť vykurovacie zariadenie používané iba krátkodobo. Ako palivové drevo je možné v zásade používať iba neošetrené, prírodné a suché drevo. Obzvlášť vhodné je tvrdé drevo ako dub a buk, ale aj breza a ovocné dreviny.

Čerstvo vyťaté drevo sa kvôli v ňom obsiahnutej vlhkosti nesmie spaľovať priamo. Pretože vlhké drevo sa spaľuje nielenže horšie, ale na základe nízkej spaľovacej teploty uvoľňuje aj škodlivé látky. Len dostatočne dlho uložené drevo dosahuje zvyškovú vlhkosť 20 percent obsahu vody.

Pre väčšinu vykurovacích zariadení je ideálna zvyšková vlhkosť cca. 15 percent. Za týmto účelom musia byť polená skladované cca. 2 – 3 roky na suchom a pred poveternostnými vplyvmi chránenom mieste alebo musia byť technicky vysušené. Merací prístroj vlhkosti dreva Vám pomôže určiť presnú zvyškovú vlhkosť Vášho dreva.

Zásadne sa nesmie spaľovať ošetrené, lakované a povrchovo upravované drevo. Takisto používanie dreva ihličnatých drevín je problematické: keďže je veľmi smolnaté, spaľuje sa pri extrémne prudkej tvorbe plameňov a má sklon k tvorbe sadzí. Preto pre prevádzku otvoreného vykurovacieho zariadenia nie sú ihličnaté dreviny vhodné, lebo u nich môže dôjsť k silnému úletu iskier (nebezpečenstvo požiaru!).

Poleno zhorí najlepšie vtedy, keď je väčšia časť spaľovaného vzduchu vedená ako sekundárny vzduch do výšky a nad polená v spaľovacom priestore. Ako spodný vzduch je potrebné privádzať iba malú časť cez spaľovací rošt v priestore spaľovania. Pre optimálne nastavenie vykurovacieho zariadenia je potrebné dodržiavať pokyny návodu na obsluhu od výrobcu.

PALIVO – BRIKETY

Praktické stáložiarne kachle pre príjemné teplo

Vo všeobecnosti platí: na základe vysokého podielu pevných zložiek musí byť pri spaľovaní hnedouhoľných brikiet cez rošt, na dne spaľovacieho priestoru, privádzaný väčší spaľovacieho vzduchu ako pri spaľovaní dreva. Preto sú hnedouhoľné brikety povolené iba pre vykurovacie zariadenia, ktoré majú na dne spaľovacieho priestoru spaľovací rošt a schránku na popol. Pri správnej regulácii vzduchu, časť potrebného spaľovacieho vzduchu obmýva brikety zdola. Ostatný spaľovací vzduch je privádzaný – ako aj pri drevených polenách – cez už popísaný sekundárny vzduch.

Pri použití hnedouhoľných brikiet je dôležité správne počiatočné teplo. Preto by sa mali používať vhodné podpaľovače a dostatočné množstvo palivového dreva. Brikety sa najlepšie zapália na vyrovnanom, horúcom lôžku zo žeravých uhlíkov. Po ich zapálení sa vyznačujú dlho pretrvávajúcou, pokojne horiacou hrou plameňov. Preto sú optimálnym palivom pre dlhé večery pri kozube a pre studené ročné obdobia, keď sa plamene nestarajú iba o krátkodobú náladu, ale majú vydávať aj pretrvávajúce rovnomerné teplo.