NAŠE SLUŽBY

Drevo a Služby Vám zabezpečí:

 

AGRO SLUŽBY

  • príprava ornej pôdy
  • osev obilnín
  • výroba a spracovanie sena
  • výroba a zber zemiakov

KOMUNÁLNE SLUŽBY

  • kosenie trávnatých plôch (parky, dvory, záhrady a iné plochy v trvalej údržbe)
  • mulčovanie trvalo trávnatých plôch
  • ošetrovanie okrasných krovín a stromov

VÝROBA A DOVOZ ŠTIEPANÉHO DREVA

  • mäkké štiepané palivové drevo
  • tvrdé štiepané palivové drevo
  • dovoz štiepaného palivového dreva

Na výrobu štiepaného dreva používame kvalitnú fínsku štiepačku FARMI MASTERSPLIT WP 30 CS. Je to automat na rezanie a štiepanie palivového dreva najväčšej akosti; a to pri vysokej bezpečnosti, efektivite a ľahkej obsluhe. Priečne rezanie prebieha jednoducho a ticho pomocou reťazovej píly, ktorá sa pohybuje iba počas rezania. Následné štiepanie prebieha proti tomu hydraulicky, pričom sa drevo štiepe na dve, prípadne štyri časti. Veľkosť štiepaného dreva sa dá nastaviť v rozmedzí 0-600mm.

Postup štiepania dreva