VÝHREVNOSŤ DREVA

OhenAj Vy ste sa už zamýšlali nad tým, ktorý druh dreva je najlepší na kúrenie? Nasledujúca tabuľka vám dá odpoveď, obsahuje údaje o využiteľnej energii rôznych druhov dreva od najlepšieho po najhoršie. Výhrevnosť je také množstvo tepla, ktoré získame spálením 1 kg dreva a pohybuje sa od 12MJ/kg do 15 MJ/kg. Výnimkou sú dreviny bohaté na živicu a ďalšie horľavé látky.

Druh dreva

Objemová hmotnosť sušiny

Objemová hmotnosť pri vlhkosti 25%

Výhrevnosť pri vlhkosti 25%

[kg/m3]

[kg/prm]

[MJ/kg]

[MJ/prm]

Smrek 430 415 13,1 5 440
Jedľa 430 415 14 5 800
Borovica 510 495 13,6 6 730
Topoľ 400 360 12,3 4 440
Jelša 480 430 12,9 5 550
Vŕba 500 450 12,8 5 740
Breza 585 525 13,5 7 100
Jaseň 650 585 12,7 7 450
Buk 650 585 12,5 7 320
Dub 630 565 13,2 7 430 
Hrab 680 610 12,1 7 400 
Agát 700 630 12,7 8 030

prm – priestorový meter